Veel gestelde vragen2021-10-14T07:58:23+00:00
Mag er in de touringcar worden gegeten en gedronken?2021-04-16T13:08:41+00:00

Het is toegestaan om in de bus te eten en (alcoholische) dranken te nuttigen, ervan uitgaande dat u zich fatsoenlijk gedraagt en de bus uiteindelijk netjes achterlaat.

Luchtkwaliteit in onze touringcars2020-07-16T12:37:20+00:00

De luchtvaart claimt schone lucht te hebben in de vliegtuigen, willen wij graag benadrukken dat onze touringcars dit ook hebben.

Nu de luchtkwaliteit in relatie tot uw gezondheid zo’n actueel thema is nemen we u even mee in de kerngetallen en zelfs in een korte film die u toont hoe adequaat de luchtcirculatie en het verversen van de frisse lucht in de touringcars van Gademann Vervoer plaats vindt.

Kerncijfers van de lucht in de bus:

85%
100 x
  • 80-85% verse lucht en rest recirculatie

  • 65-100 keer per uur ververst

  • Instroming lucht vanaf boven en via roosters in middenpad naar kofferruimte

  • Afvoer via de kofferruimte (hoog > laag circulatie)

Luchtcirculatie in een touringcar

COVID19 protocol touringcarvervoer2020-07-16T12:33:08+00:00

CORONAVIRUS COVID19 protocol touringcarvervoer

Coronavirus

COVID19 protocol touringcarvervoer

Deze COVID-19 richtlijn geldt vanaf 1 juli 2020 voor de inzet van touringcars tijdens de coronacrisis, in de touringcar en op in- en uitstapplekken. Op de eindbestemming of tussenstops gelden de algemene COVID19-richtlijnen. Het is mogelijk dat door nieuwe inzichten protocollen en richtlijnen worden aangepast.

De belangrijkste zaken op een rij:

Richtlijnen passagiers

Iedereen vanaf 13 jaar draagt de hele rit een mondkapje. Deze kunt u eventueel bij ons bestellen.
Zorg voor een ingevulde en ondertekende gezondheidsverklaring vervoer voor de vervoerder
Stap niet in onze bus als u koorts, verkoudheidsklachten of andere ziektesymptonen heeft
Houd u aan de regels en richtlijnen. De chauffeur bepaalt wat mag en niet mag.
In- en uitstap via de middendeur en houd daarbij de anderhalve meter norm in acht.
Loop bij het instappen zover mogelijk door en ga dan pas zitten.
De mensen het dichtst bij de uitgang stappen als eerste uit
Loop niet tijdens de rit door de touringcar.

Richtlijnen touringcar

Maak de bus extra vaak schoon, desinfecteer plekken die vaak worden aangeraakt.
Zorg voor desinfecterende gel bij instap
Ventileer de bus na elke rit
Reinig de airconditioning en filters wekelijks met antibacteriële spray
Toilet van de touringcar blijft gesloten behoudens noodgevallen

Richtlijnen chauffeur en bestuurdersplek

Alleen de chauffeur gebruikt de voorste instapdeur
Scherm de bestuurdersplek af met een waarschuwingslint of op andere manier
Zorg voor extra reiniging bestuurdersplaats (stuur, dashboard etc.) bij begin en einde dienst
De chauffeur wast voor instappen langdurig zijn/haar handen met desinfecterende gel of zeep
De chauffeur werkt zoveel mogelijk digitaal en op zijn of haar eigen apparaten.
De chauffeur beschikt over wegwerphandschoenen voor het assisteren bij bagage.

Rolstoelvervoer

Bij het vervoer van rolstoelgebruikers komt onze chauffeur dichterbij de passagier dan anderhalve meter. De rolstoel moet de bus in en uit en veilig worden vastgezet. Hiervoor geldt daarom:

Chauffeur en rolstoelgebruiker dragen een mondkapje
Fysiek contact met de passagier voorkomen, alleen rolstoel en vastzetsysteem aanraken
De chauffeur desinfecteert de aan te raken delen van de rolstoel of draagt handschoenen
Na installatie van de rolstoelgebruiker desinfecteert de chauffeur zijn handen

Kinderen tot 13 jaar

Kinderen tot 13 jaar hoeven geen mondkapje te dragen. De afstand tot de chauffeur blijft 1,5 meter.

Tenslotte

Er wordt gesproken over het loslaten van de mondkapjes plicht tot 18 jaar. Tot nader bericht blijft deze verplichting vanaf 13 jaar gelden wanneer de 1,5 meter regel niet kan worden gehanteerd. Bij nieuwe inzichten of ontwikkelingen kunnen deze en andere richtlijnen worden aangepast.

Kan ik nog een personenbusje huren met de 1,5 meter regel?2020-06-24T11:25:35+00:00

De basisafspraak is dat we áltijd 1,5 meter afstand houden als we niet tot 1 huishouden behoren. Als u wel tot één huishouden behoort kunt u dus prima een personenbus huren en mag u de capaciteit volledig benutten. Behoort u niet tot één huishouden dan kan u nog steeds een personenbus huren. In een personenbus met 9 zitplaatsen kunnen 3 personen 1,5 meter afstand houden door verspreid te gaan zitten. Behoort u niet tot één huishouden en zit u met méér dan 3 personen in een personenbus dan riskeert u een boete.
Een 9 personenbus huren voor een tripje in Nederland of vakantie is dus mogelijk zolang bovenstaande aanwijzingen in acht worden genomen.

Kan ik een touringcar of mini-bus zonder chauffeur huren?2020-04-30T12:50:50+00:00

Nee, dat is wettelijk niet toegestaan. Het is bij touringcarbedrijven niet mogelijk een touringcar te huren zonder chauffeur. Omdat de chauffeur welke de touringcar bestuurd in dienst moet zijn van het touringcarbedrijf waar de bus-vergunning is afgegeven. Dit geld ook voor bussen voor groepen groter dan 10 personen t/m de grootste touringcar.

Waarom wordt het gehuurde personenbusje altijd achteraf getankt?2020-01-20T08:13:55+00:00

Dit doen wij omdat elke afslag van een pomp verschillend is, bijvoorbeeld als men een pompstation in onze buurt neemt kan het maar zo zijn dat er hier nog 3 of 4 liter ingaat. Een klant na u kan hiermee bijvoorbeeld wel 30 of 40 kilometer mee rijden. U heeft de bus meegekregen die bij ons is getankt met onze afslag. Daarom is hanteren wij deze afslag als maat.

Geldig paspoort of ID ook voor kinderen?2020-01-20T08:10:23+00:00

Ondanks er nog steeds geen problemen zijn ondervonden bij de Duitse grens zijn wij verplicht op het volgende te wijzen. Bij het organiseren van een busreis (schoolreisje/werkweek/meerdaagse etc) naar het buitenland, is het goed om te beseffen dat iedere leerling/passagier volgens de wet dient te beschikken over een geldig identiteitsbewijs (paspoort of een toeristenkaart). De lengte van het bezoek aan het buitenland is daarbij niet relevant. Sinds de invoering van de identificatieplicht moeten alle kinderen, ongeacht hun leeftijd, zich kunnen legitimeren. Dus ook wanneer zij in Nederland op schoolreis gaan. Het maakt dus geen verschil of u met de kinderen naar een Nederlandse attractie gaat of naar Duitsland. Vanaf 26 juni 2012 moeten kinderen overigens een eigen reisdocument hebben. Vanaf dat moment kunnen zij niet meer worden bijgeschreven in het paspoort van de ouders of gezaghebber. Bestaande bijschrijvingen zijn vanaf die datum niet meer geldig. Bron: KNV Busvervoer

Geldig paspoort of ID mee naar het buitenland?2020-01-20T08:10:35+00:00

Voor elke grensoverschrijdende (dag)trip bent is iedere passagier verplicht in het bezit te zijn van een geldig grensdocument. Hiervoor ben u ten alle tijden zelf verantwoordelijk. Het is niet mogelijk om met een verlopen paspoort te reizen.

Kan mijn rollater of rolstoel mee in de touringcar?2020-04-30T12:50:51+00:00