ISO 9001 Kwaliteitssysteem

Gademann Vervoer B.V. is door de KIWA gecertificeerd op taxi/touringcar volgens ISO 9001 kwaliteitssysteem. Dit alles om in ons bedrijf de kwaliteit te continueren. Door deze certificering kunnen wij contstant werken aan het verbeteren en onderhouden van kwaliteit op ons management

ISO 9001

Systeemcertificering richt zich op het managementsysteem dat u in uw organisatie hanteert. Anders gezegd: op de beheersing van alle processen in een bedrijf of instelling. De meeste tekortkomingen in een organisatie zijn terug te voeren op storingen in de communicatie en onduidelijkheid over verantwoordelijkheden, taken, bevoegdheden en procedures. Een kwaliteitsmanagementsysteem volgens een internationale ISO-norm maakt alle medewerkers in uw organisatie bewust van wat ze doen, hoe, wanneer en waarom ze dat doen. Bovendien komt – via metingen van de klanttevredenheid – de mening van opdrachtgevers naar voren.
Ook andere aspecten van de bedrijfsvoering worden beter beheersbaar met een goed functionerend managementsysteem.
 • Kwaliteitsverbetering door duidelijkheid over verantwoordelijkheden, bevoegdheden en procedures
 • Efficiëntere werkprocessen, meer tevreden medewerkers, betere risicobeheersing en een hoger rendement
 • Meer tevreden klanten
 • Internationale acceptatie
 • Duurzaam

  Euro 5 en 6 90
  Representatieve voertuigen 95
  Het nieuwe rijden 85
  Milieubewust 87