Touroperators aangesloten bij de ANVR hanteren bij busreizen deze richtlijn COVID19-RICHTLIJNEN TOURINGCARVERVOER Deze COVID-19-richtlijn geldt voor de inzet van touringcars tijdens de coronacrisis. De richtlijn is gebaseerd op de overheidsadviezen en deels op de regels die gelden in het openbaar vervoer, aangevuld met enkele branchespecifieke zaken. De richtlijn is door Busvervoer Nederland inoverleg met de vakbonden opgesteld een aangeboden aan de politie, ILT en het ministerie vanI&W. Wanneer de overheid de coronamaatregelen aanpast, bekijken Busvervoer Nederland en de vakbonden of deze richtlijn aangepast moet worden. Deze richtlijn geldt in de touringcar en op instapplekken en uitstapplekken. Deze richtlijn geldt niet op andere plekken binnen het touringcarbedrijf, zoals op kantoor, aan de receptie of in de werkplaats. Ook geldt deze richtlijn niet op de eindbestemming of tussenstops van de touringcar. Op deze plekken gelden de algemene COVID19-richtlijnen.

Bij inzet van touringcars in het Openbaar Vervoer, zoals bijvoorbeeld bij treinvervangend vervoer, gelden de protocollen van het OV. RICHTLIJNEN VOOR DE PASSAGIERS

1. Draag de hele rit een mondkapje1 .

2. Zorg ervoor dat u een ingevulde en ondertekende (gezondheids)verklaring vervoer per touringcar heeft ingeleverd bij de ritorganisator ofwel de vervoerder. Zie voor deze verklaring bijlage 1.

3. Stap niet in de bus wanneer u koorts, verkoudheidsklachten of andere ziektesymptomen heeft.

4. Houd u aan de regels. De chauffeur bepaalt wat mag en wat niet mag. Houd een passagier zich niet aan de richtlijn, dan kan de chauffeur de toegang verbieden.

5. Volg de onderstaande regels voor het instappen en het en uitstappen.

a) Stap in en stap uit via de middendeur.

b) Stap één voor één in en stap ook weer één voor één uit

c) Blijf bij het instappen en uitstappen minstens de door de overheid geadviseerde afstand van elkaar vandaan.

d) Loop bij het instappen zover mogelijk door en ga dan pas zitten.

e) Passagiers gebruiken zo veel mogelijk dezelfde zitplaats.

f) Laat s.v.p. geen afval achter; en met name geen gebruikte mondkapjes.

g) Laat bij het uitstappen de passagiers die het dichtst bij de uitgang zitten het eerste uitstappen.

6. Loop niet in de touringcar, zodat u altijd zo ver mogelijk bij elkaar vandaan blijft.

7. Betaal contactloos als er betalingen in de bus plaatsvinden. 1 Voor kinderen tot 13 jaar gelden aangepaste regels. Zie hiervoor het kopje richtlijn voor het leerlingenvervoer Richtlijn touringcarvervoer COVID-19 – geldig vanaf 15 juni 2021 Pag. 1 Touroperators aangesloten bij de ANVR hanteren bij busreizen deze richtlijn

RICHTLIJNEN VOOR DE CHAUFFEURS EN HET TOURINGCARBEDRIJF VOORBEREIDINGEN VAN DE RIT EN SCHOONMAAK VAN DE TOURINGCAR

1. Maak de bus na elke rit schoon.

2 Desinfecteer bij elke schoonmaak plekken dievaak aangeraakt worden, zoals de werkplek van de chauffeur (chauffeursstoel, dashboard), de passagiersingang(en), handgrepen, bagagerekken, leuningen, het toilet en hoofdsteunen.

2. Ventileer de touringcar na elke rit minstens een half uur.

3. Deel de richtlijnen voor de passagiers op de schermen in de bus en door middel van posters/flyers in de bus en posters/flyers op de ingang van de bus. 4. zitplaatsen binnen de afstand van 1,5 meter tot de chauffeur mogen niet gebruikt worden.

5. Markeer zitplaatsen waar niet op gezeten mag worden.

6. Zorg voor desinfecterende gel bij het instappen.

7. Reinig de airconditioning wekelijks met antibacteriële spray en maak de filters eens per week schoon. Vervang de filters op tijd en houd vervanging in een logboek bij (verantwoordelijkheid bedrijf).

8. Het toilet van de touringcar blijft gesloten behoudens bij noodgevallen.

9. Maak extra tussenstops voor toiletbezoek bij ritten langer dan twee uur.

TIJDENS, VLAK VOOR OF VLAK NA HET VERVOER

1. Chauffeurs dragen een mondkapje (tenzij de werkplek met schermen gescheiden is van de rest van de bus)

2. Alleen de chauffeur mag de vooringang van de bus gebruiken (indien er geen middendeur is, stapt de chauffeur als laatste in).

3. Scherm de bestuurdersplek af van het passagiersgedeelte met een waarschuwingslint of op een andere manier zodanig dat de afstand met de chauffeur 1,5 meter bedraagt.

4. Zorg voor extra reiniging van de bestuurdersplaats (stuur, dashboard, etc.) bij het begin en einde van de dienst.

5. De chauffeur wast voor het instappen langdurig zijn of haar handen en gebruikt hiervoor desinfecterende gel of antibacteriële zeep.

6. De chauffeur werkt zoveel mogelijk in dezelfde bus; er werken zo min mogelijk chauffeurs met dezelfde bus.

7. De chauffeur werkt zoveel mogelijk digitaal en op zijn of haar eigen apparaten.

8. Zorg dat elke chauffeur een eigen microfoonhoes kan gebruiken.

9. Passagiers laden en lossen zoveel als mogelijk hun eigen bagage.

10. Indien een chauffeur zelf COVID19-ziekteverschijnselen heeft, informeert hij of zij de werkgever en meldt zich ziek bij de bedrijfsarts.

11. Gebruik elke rit het audiosysteem van de bus om de passagiers te informeren over de maatregelen die voor hen gelden.

12. Verbied lopen in een rijdende touringcar, zodat passagiers altijd zo ver mogelijk bij elkaar vandaan blijven.

13. Controleer plaatsbewijzen contactloos indien er sprake is van plaatsbewijzen.

14. Laat passagiers contactloos betalen indien er betaald wordt in de bus. COMMUNICATIE OVER DEZE RICHTLIJN

1. Deel deze richtlijn uit onder de chauffeurs, per voorkeur via email.

2. Zorg ervoor dat de chauffeurs deze richtlijnen kennen en besteedt er bijvoorbeeld aandacht aan tijdens trainingen of bij instructies.

2.1 De schoonmaak wordt uitgevoerd door de chauffeur of degene die daar vanuit het bedrijf mee is belast. De benodigde desinfectiemiddelen (alcohol, zeep. Gel en doekjes) worden door de werkgever verstrekt. Pag. 2 Richtlijn touringcarvervoer COVID-19 – geldig vanaf 15 juni 2021 Touroperators aangesloten bij de ANVR hanteren bij busreizen deze richtlijn

3. Zorg ervoor dat er voldoende tijd is om het schoonmaakprotocol uit te voeren.

4. Wijs de opdrachtgever van tevoren op de algemene hygiënemaatregelen van het RIVM en de in te vullen verklaring uit bijlage 1.

5. Zorg ervoor dat de opdrachtgever de passagiers wijst op de richtlijnen en de in te vullen verklaring uit bijlage 1.

6. Zorg ervoor dat de passagiers vooraf uitleg krijgen over het instappen en uitstappen.

7. Zorg ervoor dat voor iedere passagier duidelijk is dat chauffeur bepaalt wat mag en wat niet mag.

8. Zorg ervoor dat de passagiers een verklaring ‘vervoer per touringcar’ vooraf overleggen of dat de opdrachtgever de (groeps-)verklaring indient voor alle passagiers (zie bijlage 1 voor de verklaringen)

9. Geef van tevoren aan dat passagiers een mondkapje dienen te dragen.

10. Stuur bij de opdrachtbevestiging de algemene voorwaarden en deze COVID19-richtlijn voor het touringcarvervoer mee.

11. Wijs de opdrachtgever en de passagiers vooraf op de bepalingen over aansprakelijkheid.

12. Het bedrijf informeert de opdrachtgevers waarvoor de chauffeur heeft gereden in de afgelopen veertien dagen als een chauffeur besmet is met COVID19 (of ziekteverschijnselen vertoont). Daarnaast informeert het bedrijf in deze gevallen individuele passagiers.

13. Neem over aansprakelijkheid de tekst uit bijlage 2 op in de overeenkomst met de opdrachtgever.

RICHTLIJNEN VOOR HET ROLSTOELVERVOER

Bij het vervoer van rolstoelgebruikers komt de chauffeur dichterbij de passagier dan anderhalve meter. Dit omdat de rolstoel vastgezet moet worden en de bus in en uit moet worden geduwd. De chauffeur moet zich daarom aan de volgende regels houden:

1. Draag bij het vastzetten van de rolstoel een mondkapje

2. Maak geen fysiek contact met de passagier.

3. Raak alleen de rolstoel en het vastzetsysteem aan.

4. De chauffeur desinfecteert de delen van de rolstoel die aangeraakt moeten worden of gebruik handschoenen.

5. Blijf zoveel mogelijk achter de passagier.

6. De chauffeur zekert de rolstoel. Het vastzetten van de passagier gebeurt door een begeleider.

7. Houdt zoveel mogelijk afstand, ook op de rolstoellift.

8. Blijf zo kort mogelijk bij de passagier in de buurt.

9. De rolstoel gebruiker is verplicht om een mondkapje te gebruiken.

10. Na installatie van de rolstoelgebruiker, desinfecteert de chauffeur zijn handen.

RICHTLIJN VOOR HET LEERLINGENVERVOER

1 Kinderen tot 13 jaar hoeven geen mondkapje te dragen.

2Tussen de kinderen, de docenten en de eventuele begeleiders wordt zoveel als mogelijk afstand gehouden. De afstand tot de chauffeur blijft 1,5 meter. Dit geldt óók voor kinderen.

3 De touringcarchauffeur, of degene die daarmee vanuit het bedrijf belast is, dient voldoende tijd te krijgen om voor en na de ritten het voertuig te reinigen.

4 Voor kinderen tot 13 jaar gelden aangepaste regels. Zie hiervoor het kopje richtlijn voor het leerlingenvervoer

Richtlijn touringcarvervoer COVID-19 – geldig vanaf 15 juni 2021 Pag. 3 Touroperators aangesloten bij de ANVR hanteren bij busreizen deze richtlijn STATUS VAN DEZE RICHTLIJN Deze COVID-19-richtlijn is gepubliceerd op de website van Busvervoer Nederland (www.busvervoernederland.nl). Deze richtlijn wordt voor een rit onder opdrachtgevers en passagiers verspreid. Ondernemers kunnen de richtlijn ook op hun website plaatsen of in hun touringcars ophangen of op schermen tonen. De werkgever is verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek. Individuele bedrijven zijn wettelijk verplicht het risico op virusbesmetting op te nemen in hun Risico Inventarisatie- en Evaluatie ( RI&E), conform artikel 5, 8 en 10 Arbowet. Bedrijven kunnen deze richtlijn eventueel gebruiken bij de invulling van deze verplichting. Het protocol kan gezien worden als onderdeel van de ‘Arbocatalogus’ voor de sector of ‘deel-Arbocatalogus’.

Vervoer per touringcar/taxi Rijksoverheid
KNV volledig protocol
Alle protocollen taxi en touringcar

COVID19 protocol touringcarvervoer

25 jun, 2021|Reacties uitgeschakeld voor COVID19 protocol touringcarvervoer

Touroperators aangesloten bij de ANVR hanteren bij busreizen deze richtlijn COVID19-RICHTLIJNEN TOURINGCARVERVOER Deze COVID-19-richtlijn geldt voor de inzet van touringcars tijdens de coronacrisis. De richtlijn is gebaseerd op de overheidsadviezen en deels op de [...]

Luchtkwaliteit in onze touringcars

3 jul, 2020|Reacties uitgeschakeld voor Luchtkwaliteit in onze touringcars

De luchtvaart claimt schone lucht te hebben in de vliegtuigen, willen wij graag benadrukken dat onze touringcars dit ook hebben. Nu de luchtkwaliteit in relatie tot uw gezondheid zo'n actueel thema is nemen we [...]

COVID-19 (coronavirus)

31 mrt, 2020|Reacties uitgeschakeld voor COVID-19 (coronavirus)

Het coronavirus en de impact op ons vervoer en onze organisatie. Door de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus en de maatregelen van het kabinet om ons te beschermen zorgt ervoor dat Gademann Vervoer op dit [...]